Traumebehandling. Blid heling af traumer.

I Ribe v/ Psykoterapeut Lise Jensen

Har du været udsat for voldsomme
eller alvorlige hændelser, chok eller traumer?

Chok og traumer kan sætte dybe spor i både krop og psyke

Traumebehandling kan gøre en værdifuld forskel og give dig ro og balance

I hver samtale arbejder vi med det, som fylder i dig her og nu. Gennem traumebehandlingen hjælper jeg din krop og psyke med at falde til ro, så du kan (gen)finde din livsglæde og energi.

Traumebehandling. Genfind livsglæde og energi med traume behandling

Hvornår kan du have brug for hjælp og traumebehandling?

Hvis du har været udsat for alvorlige hændelser som tab, ulykker, vold, misbrug, eller andre længerevarende kriser og belastninger, kan anspændtheden blive siddende i kroppen, hjernen og nervesystemet, så de alt for let bliver aktiveret igen og igen.

Traumebehandling hjælper dig, når du f.eks. oplever, at:

  • Du kan ”forsvinde” – eller have svært ved at være helt tilstede
  • Du kan ”vælte”, kollapse, give op, opleve en voldsom hjælpeløshed
  • Du kan spænde op, tage dig sammen, holde ud – langt ud over hvad du reelt kan holde til
  • Du kan have svært ved at mærke dig selv – dine følelser og impulser
  • Du kan have svært ved at sige fra og beskytte dig selv
  • Du kan have meget svært ved at klare pres og stress

Jeg arbejder roligt og forsigtigt i et tempo, der passer dig, for at frigøre ressourcer og for at undgå at aktivere de gamle reaktioner og mønstre igen. Målet med traumebehandlingen er, at du finder indre ro og balance og bliver styrket, så du kan klare nye udfordringer og beskytte dig mod nye belastninger.

Med heling af chok og traumer, åbnes til den livsglæde og energi, der har været bundet i traumeenergien, og du vil mærke, hvordan det bliver meget lettere for dig at være fuldt og helt til stede i sociale sammenhænge. Det kan gøre en meget stor positiv forskel, både for dig og for de mennesker, du er tættest på., f.eks. dine børn.

Hvor længe varer en traumebehandling?

Ofte vil et kortere forløb i traume behandling kunne hjælpe dig godt videre.
Hvis du har brug for at gå langsommere frem, eller ønsker at arbejde dybere med at skabe flere positive forandringer i dit liv, har du mulighed for det i et længevarende forløb.

Hvis det gennem traumebehandlingen viser sig, at du har brug for en anden form for hjælp, vil jeg naturligvis gerne hjælpe dig videre.

Traumebehandling. Livet folder sig ud igen med blid traume behandling

Min baggrund for at arbejde med chok og traumebehandling

Jeg er uddannet krops-psykoterapeut fra Institut for Eksistentiel Humanistisk Psykoterapi v/ Hanne Lo Pries og Henrik Vettergren Carlsen. Efterfølgende deltog jeg  i en 3-årig træningsgruppe for uddannede psykoterapeuter der.

Min særlige baggrund for at arbejde med chok- og traumebehandling er en grundig efteruddannelse i Biologisk Chok- og Traumebehandling på Skolen for Psykosomatik hos Krisepsykolog Ulla Rung Weeke, aut. cand. Psych., Krise og kropsterapeut – Specialist i Psykotraumatologi.

Jeg har mangeårig og solid erfaring med at arbejde med mennesker i kriser, og i sårbare og vanskelige livssituationer, via arbejde i sundhedssektoren og via arbejde som projektleder i sociale udviklingsprojekter, samt med voksenundervisning og -vejledning.

Kontakt og tidsbestilling

Du er velkommen til at ringe på tlf. +45 26 35 63 32, hvis du gerne lige vil have en snak med mig, eller ønsker at vide lidt mere om traume behandling, inden du beslutter dig for at bestille en tid.

Hvis du ikke lige træffer mig, vil jeg ringe tilbage til dig snarest muligt, når du lægger en besked, med dit navn og tlf. nr.

Du kan også sende en mail til mig på: mail@liviudvikling.dk

Hvis du ønsker det, kan jeg sende nogle ledige tider, du kan vælge imellem.

Tid og pris

En session med traumebehandling varer normalt ca. 1½ time og den koster 700 kr.

Du har også mulighed for at vælge et forløb med 3 sessioner til 1900 kr så du sparer 200 kr. 

Jeg har tider dag, aften og weekend, og jeg lægger vægt på at kunne tilbyde dig en tid uden ventetid, oftest inden for en uge efter at du har kontaktet mig.