Supervision

Supervision til mennesker, der arbejder med mennesker

Supervision giver dig et løft, både fagligt og personligt. Du får professionel hjælp til at blive den bedste udgave af dig selv og samtidig passe godt på dig selv.

At arbejde med mennesker kan både være utroligt berigende og meget belastende – det er vi mange, der har erfaret.
For lige så dybt meningsfuldt, udfordrende, spændende og tilfredsstillende arbejdet med mennesker kan være, lige så krævende både fysisk og psykisk, kan det også være.

Supervision giver dig et trygt rum, hvor du bliver mødt med empati og accept. Du får hjælp til at se frit og ikke-dømmende på dig selv og de situationer, du ønsker hjælp til. Og du får nye indsigter, så du kan finde nye tilgange og handlemuligheder.

Det øger din trivsel og gør dig til en endnu bedre medarbejder, kollega og samarbejdspartner.

Supervision giver dig et løft

Når du arbejder med mennesker bruger du dig selv i arbejdet

Det kan godt være meget udfordrende, både personligt, fagligt og professionelt. For både din personlighed, dine værdier og holdninger, din faglighed, dine kompetencer og dine personlige og faglige erfaringer kommer i spil.
Og i arbejdet med mennesker, kommer du måske til at møde nye sider af dig selv, som du knap nok anede, du havde. Når du står i situationer, der slet ikke går, som du forventede, kan du godt indimellem komme til at tvivle på dig selv og føle, du ikke slår til.

For selvom det er både berigende, meningsfuldt og ansvarsfuldt – kan det samtidig være meget følelsesbelastende at arbejde med mennesker med komplekse problemer. Mennesker, der er sårbare – mennesker, der er ramt af svære fysiske, psykiske eller sociale problematikker. 
Og hvis vi begår fejl, kan det have alvorlige konsekvenser, både for dem, vi arbejder med, og for os selv.

Arbejdet med mennesker kan også indebære vanskelige arbejdsvilkår. 
Derfor er ikke sjældent, at der kan opstå samarbejdsvanskeligheder i arbejdet med mennesker. For hvis alle medarbejdere er mere eller mindre pressede eller frustrerede, ja, så forsvinder meget af overskuddet til at være forstående, fleksible og omsorgfulde overfor hinanden.

Passer du godt på dig selv?

Det er supervigtigt, både for dig selv og for de mennesker, du arbejder med, at du kan bevare dig selv i arbejdet – at du er i stand til at blive i dig selv og stå trygt og sikkert – bevare hovedet koldt og hjertet varmt.

Og det gør det ikke nødvendigvis lettere for dig at huske at passe på dig selv, hvis du er en af de mange ildsjæle, der virkelig brænder for det, du arbejder med.

I arbejdet med mennesker er det ofte vanskeligt at “måle” hvornår arbejdet er gjort godt nok. Og for mange er det ikke nemt at slippe de svære situationer og oplevelser. Det kan være rigtig svært at undgå at tage dem “med hjem”.

Så det er vigtigt, at du er i stand til at passe på dig selv. Vigtigt at kunne mærke, hvad du kan og ikke kan. Vigtigt at vide, hvad der fungerer fint for dig. Og vigtigt at vide, hvornår du er nødt til at give slip eller sige stop.

Derfor er det vigtigt og til stor hjælp, at få supervision. Og det er heldigvis også både et krav og et tilbud på mange arbejdspladser, hvor der arbejdes professionelt med mennesker.

Supervision er vigtig, når du arbejder med mennesker

Hvad kan supervision

I supervisionen får du en tryg ramme, hvor der er tid og rum til at reflektere over din egen rolle og blive bevidst om den måde, du arbejder med mennesker på.
Du får både faglig og menneskelig sparring og støtte til at finde ind til kernen i de problemstillinger du står i.
Og du får hjælp til at gøre dig fri af de belastninger, du bliver udsat for i dit arbejde med mennesker.

Du får vendt de følelser af frustration, afmagt, opgivenhed, fastlåshed, svigt m.m., du kan blive ramt af, til følelsesmæssig balance og ro, og til at genfinde din følelse af at være kompetent, både fagligt og professionelt.

For når vi sammen udforsker det faglige og professionelle dilemma, du har stået i og afdækker dine styrker og ressourcer, åbner det for nye forståelser af situationen og af, hvordan du professionelt kan ændre det, der ikke fungerer – finde frem til nye løsningsmuligheder og tilgange til det.

Jeg har arbejdet med supervision af mennesker, der arbejder med mennesker, i mange år. Kunne supervision også være noget for dig, så kontakt mig gerne nu på tlf. eller mail

 

Hvorfor er supervision så vigtig og nødvendig, når du arbejder med mennesker?

Det er vigtigt, at du er i stand til at passe på dig selv, så du ikke risikerer at:

 • glemme at passe på dig selv
 • komme på overarbejde
 • miste overblikket
 • tage problemerne med hjem
 • blive mere og mere stresset
 • holde op med at sætte dig ind i den andens perspektiv og situation
 • miste evnen til at skelne, hvad der er din følelsesmæssige bagage og hvad der er den andens
 • blive dømmende og fordømmende
 • miste respekten, ægtheden eller empatien, når du bliver presset
 • falde ind i rollen som “fixer” eller sælger, i stedet for at lytte
 • blive en “lonesome cowboy”, der kan klare alt selv
 • I arbejdet med mennesker kan du komme ud for følelsesmæssigt vanskelige situationer, hvor der kommer kraftige reaktioner eller store følelser i spil.

Det kan være svært at huske at passe på dig selv

Og så kan det være meget svært at mærke, hvad der er dit, og hvad der er mit. 
- Svært at adskille, om de følelser du bliver ramt af, har med dig og dine tidligere erfaringer og oplevelser at gøre, eller om de hører til i det menneske, du arbejder med her og nu.

Det er ikke hensigtsmæssigt. For hvis du ikke kan det, er det meget svært at have ro og overskud til at hjælpe, støtte og vejlede professionelt. På den måde, der er bedst for den anden.

Nogle situationer kan ramme ekstra hårdt

Du kan komme til at få de mennesker, du arbejder med, for meget “ind under huden”

Du kan komme ud for mennesker, der har så store problemer, og har oplevet så mange afvisninger, og så mange mislykkede forsøg på at hjælpe, at de er blevet rigtig gode til at holde alle andre i gang, mens de beskytter sig selv.

Og så risikerer du at “komme på overarbejde”. Og du risikerer at havne i en situation, hvor det bliver dig, der gør alt arbejdet. Og at den, du af al magt forsøger at hjælpe, støtte eller motivere, alligevel slet ikke føler sig mødt eller forstået. Ja, slet ikke kan mærke, at du ser eller forstår ham eller hende, og derfor afviser alle dine anstrengelser.
Så er det måske til slut dig, der bliver frustreret og slet ikke føler dig mødt eller forstået.
Det gør  det svært for dig at skelne imellem, hvad der er dine egne følelser og erfaringer, og hvad det er, de mennesker du arbejder med, føler og opleve.

Nogle problemer og situationer kan ramme dig ekstra meget

Du kan komme ud for at møde mennesker, hvis situation eller problemer berører dig ekstra meget. Rammer dig på en særlig måde og går ind under huden på dig. – Måske fordi de minder dig om noget, du kender fra dit eget liv – noget, som også er svært for dig selv.

For at kunne arbejde professionelt med mennesker er det vigtigt at være i stand til at “blive i dig selv”. Og vigtigt, at kunne bevare roen og og det professionelle overblik. 
Kunne undgå at tage de følelser og reaktioner, du møder i andre, ukritisk ind. Og undlade at komme til at reagere ud fra, hvad du selv ville have brug for, hvis det var dig, der var i deres situation, eller hvis det var dig, der havde det sådan, i stedet for ud fra det, den anden virkelig har brug for.

Supervision hjælper dig til at se klart

Supervision hjælper dig til at blive bedre og bedre til at:

 • se klart og blive bevidst om dine tanker, dine følelser og din adfærd
 • sortere og forstå de følelser du mærker
 • adskille det personlige og private fra det professionelle
 • tage dig selv og det, du mærker alvorligt – og handle på det
 • finde hjem i dig selv
 • gøre dig fri af de belastninger, du bliver udsat for i dit arbejde med mennesker
 • kunne adskille dig og den anden, så du kan se og handle klart
 • holde dig på din egen banehalvdel og respektere den andens integritet
 • møde den anden med accept og respekt, engagement, ægthed og empati, og samtidig holde en passende professionel distance
 • identificere og forstå uhensigtsmæssige roller og hjælpe dig ud af dem
 • vende din følelse af, at du ikke slår til, fagligt eller professionelt, til en følelse af at være både fagligt og professionelt kompetent
Har du brug for supervision – kontakt mig, så får vi en aftale i kalenderen med det samme.

 

Supervision er så værdifuld fordi supervision:

 • kan være en meget god og nyttig øjenåbner for dig, ved at hjælpe dig med at sætte lys på det, du endnu ikke selv har fået øje på
 • hjælper dig med at afdække dine blinde vinkler og blive bevidst om det, der ellers kan gå bag om ryggen på dig
 • forebygger at du går i kamp, flugt eller stivnen, når du møder noget, der aktiverer dig på grund af din egen psykiske bagage
 • hjælper dig ud af kamp, flugt eller frys/kollaps, når du har været udsat for voldsomme eller overvældende oplevelser i forbindelse med dit arbejde
 • giver dig indsigt og mod til at sige klart til og fra

Supervision hjælper dig til at sige til og fra

Måske er du ikke altid lige så god til at passe på dig selv?

Måske hører du til den store gruppe af ildsjæle, der elsker at arbejde med mennesker?
Dem, der brænder for at gøre en forskel for mennesker, der har brug for deres hjælp?

Og måske har du selv meget svært ved at bede om hjælp og tage imod hjælp?

Hvad kan der ske, hvis du bliver for presset og ikke passer på dig selv?

Du kan opleve både fysiske og psykiske symptomer på, at presset er for stort. Og de skal tages alvorligt, selvom det kan være svært. For når du er presset, vil du selv have svært ved at drosle ned, give slip eller stoppe op. Og ofte bliver det også svært for dine nærmeste at “få lov til” at hjælpe dig, netop når du er meget presset. Svært overhovedet at nå ind til dig.

Kropslige symptomer kan f.eks. være:

 • sammensnøring i halsen
 • knugen i brystet
 • ondt i maven
 • eller ligefrem en knude i maven

Psykiske symptomer kan bl.a. være:

 • koncentrationsbesvær
 • du mister overblikket
 • du bliver glemsom
 • har svært ved at huske
 • du bliver febrilsk
 • du springer rundt, fra det ene til det andet, uden at gøre noget færdigt

Hvis du bare ignorerer disse faresignaler og fortsætter, er der desværre en væsentlig risiko for at gå ned med stress. Og på længere sigt kan det gå over i angst, depression og udbrændthed.
Så der er rigtig god grund til at stoppe op og få professionel hjælp, længe inden det sker.

Supervision kan beskytte dig imod:

 • at blive overambitiøs og stille urealistiske krav til dig selv
 • “komme på overarbejde”
 • at ryge ind i en negativ spiral, hvor du bliver mere og mere stresset og overbelastet
 • at risikere at ende i udbrændthed
 • at du og dem, du arbejder med, får jeres følelser, erfaringer og problemer blandet sammen i et stort kaos
Bestil en tid til supervision, hvis du gerne være endnu bedre til at passe godt på dig selv.

 

Hvorfor vælger vi mon at arbejde med mennesker?

Et stærkt motiv kan være at vi nyder at være i kontakt og skabe gode relationer.

Et andet motiv kan være, at vi har et dybt ønske om at hjælpe mennesker.
Hjælpe dem til at kunne handle mere hensigtsmæssigt, komme ud af smerten, finde ro, være glade osv.

Og måske er vi optaget af, at hjælpe dem derhen, hvor vi bevidst eller ubevidst ønsker, de skal være.

Og ikke sjældent er vi motiveret af at kunne reparere på noget, vi også selv tidligere har oplevet. Noget, som vi har oplevet var for svært og udfordrende. Eller noget, som har været for smertefuldt at se på, eller være en del af.

Så når vi har en stærk trang til at hjælpe mennesker til at få det bedre, hænger det måske også sammen med de oplevelser og erfaringer, vi selv har fået med gennem livet.

Og det handler ofte om de erfaringer, vi har med fra vores barndom. Fra dengang vi stadig var helt afhængige af vores omsorgsgivere. Dengang vi var mere eller mindre magtesløse i forhold til at kunne ændre de og smertefulde vanskelige vilkår, vi måske voksede op i. Vilkår, som vi sket ikke var i stand til at ændre. Også selvom vi allerede dengang gjorde alt, hvad vi kunne – og mere til. Selvom vi kæmpede for at tilpasse os. Og tog alt for stort ansvar for det, de voksne ikke ville eller magtede at tage ansvaret for.

Fordi vi tit – bl.a. af disse årsager – er så engagerede i arbejdet med mennesker, har vi måske også en tendens til at have svært ved at sige fra, sige nej og sige stop – og måske tage tingene for meget “med hjem”.

Derfor er supervision især vigtigt for dig, der arbejder med mennesker

Supervisionen giver dig overblik og overskud, og hjælper dig til at blive den bedste udgave af dig selv – personligt, fagligt og professionelt.

Kontakt mig nu, hvis du gerne vil have en aftale. Jeg vil gerne give dig en tid, der passer dig, uden lang ventetid. Det kan være dag, aften eller weekend.

Du er også altid meget velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål.

Lise Jensen. Liv i udvikling

Ring eller SMS til mig på tlf. 2635 6332
Eller send en mail til mig på mail@liviudvikling.dk

Kærligst
Lise

 

 

Jeg afsætter 60-90 min til en supervision, så vi har tid til at komme godt omkring de situationer og udfordringer, du kommer med.
Supervisionen kan foregå her hos mig, eller over telefon eller Skype.

En supervision koster 800kr.

Du kan også vælge at købe en pakke med tre supervisioner for 2200kr, så du får 200kr i rabat.
Sessionerne kan bruges indenfor et år og ubrugte sessioner refunderes ikke.

Hvis du gerne vil vide mere, kan du læse om mig og min baggrund her og om Liv i Udvikling her

PS: Hvis du er studerende på en psykoterapeutuddannelse tilbyder jeg egenterapi og supervision til psykoterapeut-studerende: 1 time for 600 kr