fbpx

Inspiration

Traumeterapi heler psykiske sår og traumer

Traumeterapi heler psykiske sår og traumer

Traumeterapi – når det smertefulde er gemt, men ikke glemt

 

Traumeterapi heler de smertefulde psykiske sår, der tynger i rygsækken.
Mange lever et helt liv med tunge traumer i bagagen, uden helt at forstå, hvad det er, der tynger så meget. – Og uden at vide, hvor stor en lettelse heling af traumerne vil være.

Traumeterapi heler psykiske sår og traumer

Det er langtfra altid sådan, at mennesker der søger min hjælp, fordi de har det svært, kommer med at klart billede af, om de har traumer i bagagen. Og om det er traumer, der skaber så store vanskeligheder for dem.

For traumer kan gøre det svært at mærke dig selv tydeligt og finde ro til at tænke klart. Psykiske sår kan igen og igen forstyrre din ro og tryghed og dit forhold til andre – ofte uden at du helt kan se eller forstå, hvorfor det sker.

Traumeterapien hjælper dig med at få genskabt din indre ro og tilliden til dig selv og andre.

Mennesker med uforløste traumer i rygsækken kan have det svært på mange måder

Mennesker, der er blevet traumatiseret er ofte plaget af spændinger, vagtsomhed, utryghed, fysiske smerter og kropsligt ubehag.
Mange har meget store vanskeligheder med at genvinde roen, når de er blevet følelsesmæssigt aktiveret.
Og mange kender alt for godt følelsen af magtesløshed, tomhed og følelsesløshed.

De kan også være plaget af påtrængende billeder, lugte, eller lyde, der bevidst eller ubevidst minder dem om de traumatiske oplevelser.

Alt dette kan gøre det uendeligt svært for mennesker, der bærer på uforløste traumer. Det kan give store vanskeligheder med at håndtere de følelsesmæssige reaktioner og finde ro til at tænke klart.

Uforløste traumer

Mennesker kan desværre leve et helt liv, uden at finde mod til at lade andre se deres næsten ubærlige smerte

Det har Majbritte Ulrikkeholm skrevet dette lille, hjerteskærende smukke digt om:

Skjul

Det, vi prøver på at skjule, ender med at skjule os.
Og det, vi prøver på at skjule, er det,
vi længes allermest efter at blive mødt i og set i.

Hvorfor ser du ikke min sårbarhed,
når jeg møder frem i rustning og med pansret hjerte?
Pansret til fordi jeg frygter, at du ikke ser mig.
Og hvis du ikke ser mig, ved jeg ikke, hvad jeg skal gøre af mig selv.

Majbritte Ulrikkeholm

Traumer kan sætte dybe spor

Traumer har en dyb og voldsom indvirkning på både hjernen, kroppen og nervesystemet.

Traumatiske oplevelser, f.eks. i form af ulykker, sygdom, død, voldsomme eller langvarige svigt, vold, trusler, overgreb eller misbrug, kan sætte dybe spor.

Sådanne oplevelser kan få dig til at føle dig ubeskyttet og hjælpeløs og de kan gøre dig vedvarende utryg og overvagtsom.

Magtesløsheden kan blive siddende og skabe problemer i form af oplevelsen af følelsesmæssig tomhed, overfølsomhed, stivnede tilstande og hyperarousal.

Det kan sætte sig som en generel opfattelse af verden som truende. Og det kan gå ud over din normale, medfødte tillid til andre og give dig en irrationel frygt for, at de vil såre dig.

Med traumeterapi kan du få den omsorgsfulde og kærlige hjælp, du længes efter

Når du bærer på gamle traumer, har du brug for at blive lyttet til med dyb respekt og rolig opmærksomhed, der kommer fra hjertet.

Du har brug for at kunne mærke en varm og kærlig accept af hele dig, med alt, hvad du kommer med og har oplevet.
Du har brug for at føle dig set, hørt og forstået.

Og du har sikkert også hårdt brug for at lære lytte til dig selv og se på dig selv. – Forstå dig selv, med den samme dybe, varme, kærlige respekt, opmærksomhed, forståelse og accept.

Traumeterapi heler uforløste traumer

Traumeterapi hjælper med blidt at “smelte” gamle, uhensigtsmæssige beskyttelsesmønstre

Når vi har tunge ting, som uforløste traumer, med i bagagen har vi været nødt til at udvikle en form for beskyttelse. Så har vi været nødsaget til at udvikle en effektiv beskyttelse, for overhovedet at kunne holde ud.

For traumatiske oplevelser kan være så belastende og overvældende, at vi ikke har kunnet udholde at føle alle de følelser, de rejser i os.

Derfor udvikler vi – ofte ubevidst – en beskyttelse imod at kunne mærke og blive overvældet af de svære følelser og den indre smerte.

De ubevidste beskyttelsesmønstre koster desværre …

 • det kan koste i livfuldhed – i frihed til at stå ved os selv og vise, hvem vi er
 • det kan koste i vores indre ro og tillid til livet – følelsen af at kunne være tryg i livet
 • og som den allerstørste pris kan det gå ud over vores evne til at være i nære relationer, selvom det er det, vi allermest længes efter

For de følelsesmæssige overlevelsesstrategier, vi ubevidst udvikler, kommer ofte til at holde andre på afstand.
De får os til at undgå at komme tæt på andre – og lade andre komme helt tæt på.

Det er det allermest sørgelige. For det, der skulle beskytte os, efterlader os jo alt for alene

 • uden at få den hjælp, støtte omsorg og tryghed, vi har så hårdt brug for
 • uden at turde lade andre se utrygheden og smerten
 • uden at turde række ud og bede om hjælp
 • uden at turde tage imod hjælpen, hvis vi får den tilbudt
 • uden at turde tro, at der er noget eller nogen, der kan og vil hjælpe

Svær at komme tæt på

Et menneske med uforløste traumer i bagagen kan let komme til at virke som et menneske, der er svær at komme tæt på

 • en, der kan klare sig selv, en der er stærk og urørlig – for ikke at mærke sit behov for andre
 • en,der er aggressiv eller arrogant – for at kunne holde andre fra livet
 • en der er fjern og trækker sig – for at undgå den svære kontakt med andre
 • en, der underlægger sig og forsøger på at behage alle – for at undgå afvisning
 • en, der higer efter hjælp og samtidig afviser hjælpen – for at forblive i offerrollen

Nogle flygter også fra de svære følelser og dulmer den indre smerte gennem en form for afhængighed. Det kan f.eks. være med alkohol, narkotika, selvskade eller spiseforstyrrelser

Alle disse former for beskyttelse kan gøre, at vi kommer til at stå alt for alene med de svære følelser og den alt for voldsomme indre smerte.

De fastholder os i den rolle og det mønster, vi engang var tvunget til at udvikle. Dengang vi var nødt til at udvikle en beskyttelse, fordi vi oplevede noget, som var alt for voldsomt og ubærligt. Dengang var de virkelig nødvendige og hjalp os godt.

Vi kan ubevidst komme til at afskære os fra det, der er alt for voldsomt, det, vi ikke kan håndtere. Vi kan ubevidst komme til at sætte det på pause og gemme det til senere.

Den fysiske eller følelsesmæssige smerte kan være så overvældende, at vi ubevidst træffer en beslutning om at tjekke ud – “forsvinde” – gøre det, der med et andet ord kaldes at dissociere.

Problemet er bare, at den følelsesmæssige smerte måske nok er gemt, men ikke glemt

De uforløste traumer sidder stadig gemt i hjernen, kroppen og nervesystemet. – Og de holder os stadig fanget i angsten for at mærke.
De fastholder os stadig i de gamle bekyttelsesmønstre. Dem, der forhindrer os i at turde lade andre komme helt tæt på.

“Traume sætter dig i en magtesløs position, der gør det nemt for dig at blive påvirket. Det forstyrrer din evne til at træffe klare beslutninger for dig selv.”

– Jarmbi Githabul, Ngarakwal / Githabul Custodian

Helingen sker, når du endelig får den hjælp, du har brug for, med traumeterapi

I traumeterapien får du hjælp til at opnå en følelsesmæssig afslutning på de svære oplevelser

En afslutning af de svære oplevelser – fra måske endda meget længe siden. Afslutningen sker, når både kroppen, nervesystemet og hjernen på en gang får hjælp til at rumme og slippe de gemte følelser.

Med traumeterapi får du hjælp til at åbne forsigtigt, langsomt og blidt ind til de bortgemte, smertefulde følelser

I traumeterapien får du hjælp til at finde ind til de gamle, smertefulde følelser på en tryg måde. Og hjælp til at tage dig kærligt af dem – og af dig selv.

Et trygt rum til heling af traumer

Sammen giver vi os god tid til at skabe et trygt og tillidsfuldt rum for dig

Et rum med al den omsorgsfulde beskyttelse og støtte du har brug for, så du endelig bliver i stand til at mærke, hele og slippe de fastlåste følelser.

Et rum, hvor den dybe traumeheling kan ske, når både kroppen, nervesystemet og hjernen på samme tid får hjælp til at slippe traumet.

I traumeterapien har jeg fokus på at se, mærke og opfange de små kropslige og sansemæssige ændringer der sker undervejs.
– Små signaler, der hjælper os til at få kontakt til både tanker, følelser og sansninger.

Det kan f.eks. være:

 • sanse- eller følelsesmæssige reaktioner
 • impulser til fysiske bevægelser
 • spændinger i kroppen
 • sitren eller rystelser
 • ændringer i kropsholdningen
 • ændringer i vejrtrækningen eller hudens farve

Altsammen små ændringer, der giver os værdifulde oplysninger om, hvordan jeg bedst kan hjælpe dig, så du opnår den virkelig dybe og langtidsvirkende heling.

De hjælper os til at se, hvordan vi bedst kan understøtte din krops og dit nervesystems medfødte evne til at finde tilbage til ro og ligevægt efter traumer.

Traumeterapi heler

Lad mig fortælle dig lidt om min baggrund for at kunne hjælpe med traumeterapi

Jeg er uddannet krops- og psykoterapeut og familie- og parterapeut.
Og gennem efteruddannelse har jeg specialiseret mig i at hjælpe mennesker med heling af nye og gamle traumer ved hjælp af traumeterapi.

Jeg hjælper mennesker, der ofte har det så svært, at de er ved at opgive håbet om, at der er noget eller nogen, der kan hjælpe dem.

Det gør jeg, fordi jeg selv ved, hvordan det har været at leve med uafsluttede traumer i bagagen. 
- Og fordi jeg har selv oplevet den kæmpe befrielse det, er at få helet mine gamle traumer med traumeterapi.

Det har givet mig en solid baggrund for at kunne forstå, hvor hårdt traumer kan ramme. Forstå, hvor meget de kan forstyrre dit liv, og hvor uendeligt smerteligt, det kan være.

Det har givet mig evnen til at se de traumer, som vi har gemt, og måske næsten glemt. Gemt væk, fordi de var alt for overvældende. Evnen til at se ind bag traumerne, se det hele menneske bag alle sårene og vanskelighederne.

Og det har givet mig evnen til at se og vide, hvad der skal til, for at traumerne kan heles.

Med traumeterapi hjælper jeg mennesker med vidt forskellig baggrund

Mennesker i alle aldre, fra helt unge til langt op i årene.
Både mænd og kvinder, og mange par og familier.
Jeg hjælper mennesker i alle former for jobs, og mennesker, der er sygemeldt, arbejdsledige eller på overførselsindkomst.
Og jeg hjælper mange, der selv arbejder med mennesker.

Fri af psykiske sår og traumer

Vil du også gerne slippe fri af gamle psykiske sår og traumer?

Skal jeg også hjælpe dig?

Så ring til mig eller send en SMS eller mail, så du kan få svar på de spørgsmål, du måske har, og få en tid, hvis du ønsker det.

Kærligst 

Lise

Her kan du læse mere om heling af chok og traumer og om chok og traumer

Leave a Comment

Få tips til mere balance, livsglæde og energi
Supervision. Lise Jensen. Liv i udvikling

Få inspiration og nemme tips til:

 • balance
 • livsglæde
 • energi

Tak for din tilmelding