fbpx

Inspiration

Brug for hjælp

Brug for hjælp? Bedre til at hjælpe andre?

Når du selv har brug for hjælp, har du måske virkelig svært ved at bede andre om hjælp?

Kommer du let til at sætte alle andres behov før dit eget og får ikke bedt om hjælp, når du selv har brug for det?

Brug for hjælp

Er du meget bedre til at hjælpe alle andre end dig selv?

Måske strækker du dig langt for at hjælpe andre – langt ud over dine egne grænser?
Og måske har du også svært ved at tage imod hjælpen, når der endelig er nogen, der til byder den?

Så har du måske kunnet klare det i lang tid – meget lang tid. Og du kan sagtens have følt, at du har haft det fint med det. Der kan nemlig gå rigtig lang tid, før du når et punkt, hvor du kan mærke, at du ikke kan blive ved at holde til det. Mærke, at du begynder at føle dig udnyttet eller taget for givet. Og mærke din længsel efter at kunne få hjælp, når du har brug for det.

Det er helt naturligt for os som mennesker at give og tage imod hjælp

Det er noget af det, der binder os sammen på kryds og tværs. Og giver os følelsen af at høre til, både i familien, i vores venskaber og i samfundet.

For vi er jo født som sociale væsener, der gerne vil “høre til”og indgå i et fællesskab. Vi har et dybt behov for at mærke, at vi har en betydning for andre. Og vi vil gerne vise andre, at de betyder noget for os. Og det kan vi blandt meget andet gøre ved at hjælpe dem.

Men hvis du altid har skullet være den, der først og fremmest var klar til at hjælpe andre, er du måske ved at køre træt:

 • er du kommet til et punkt, hvor det er ved at udmatte dig?
 • føler du dig udnyttet og drevet rundt i manegen?
 • har du glemt at passe på dig selv undervejs?
 • er du begyndt at tvivle på, at det nogensinde får en ende?
 • kan du mærke, at du ikke kan blive ved med at holde til det?

Er du ved at køre træt, fordi det er ved at gå op for dig, at selvom du altid har stillet op og været der for andre, er der tilsyneladende stadig ikke nogen hjælp til dig.

Er det rigtig svært for dig at bede om hjælp?

Måske er du i virkeligheden slet ikke god til at bede om hjælp – eller tage imod hjælp? Det kan der være flere gode grunde til – så lad os tage et kig på dem.

Mange har nemlig meget svært ved at bede om hjælp. Så hvis det er noget, du genkender fra dig selv, er du desværre langtfra alene om at have det sådan.

Og, som om det ikke er slemt nok, har mange i virkeligheden også vældig svært ved at tage imod hjælp. Og måske endda svært ved at tro, de fortjener at få hjælp – at de er værd at hjælpe?

Så oplever du måske at:

 • du er villig til at gå langt – og også for langt – for at klare dig selv
 • du er vant til at holde ud og forsøge at kæmpe dig igennem
 • du kan blive bange for, at andre synes du er svag, hvis du ikke kan klare dig selv
 • du tror andre vil synes du er for pylret eller ynkelig, hvis du beder om hjælp
 • du bliver usikker på, om du har hårdt nok brug for hjælpen
 • du oplever det som en falliterklæring når du er nødt til at bede om hjælp

Kørt træt

Tænk, hvis du kunne række ud, bede om hjælp – og tage imod hjælpen, som den naturligste ting

Tænk, hvis du kunne række ud, bede om hjælp, uden at være bange for at du var for svag, for ynkelig eller for krævende, når du ikke bare klarede ærterne selv.

Ville det ikke være skønt, hvis du kunne række ud tage imod hjælp, uden at være usikker på, om du er forkert, fordi du har brug for hjælp?

Hvis det er noget, du virkelig gerne vil kunne – så vil jeg hjertens gerne lære dig det!

 

Kommer du let til at sætte dig selv til side og sætte dig selv i anden række, når du har brug for hjælp?

“Glemmer” du let at tage dig selv alvorligt? Tage det, du ønsker, mærker, føler, tænker og har behov for, alvorligt?

Kommer du let til at synes, det ikke lige er så vigtigt, hvordan du har det?
For der er jo næsten altid andre, der har behov for at du hjælper dem. Andre, der har behov for, at du tager dig af dem.
Og så må dine behov jo – endnu engang – komme i anden række.

Det er måske noget, du nærmest “altid har kunnet”, det med at tage dig af alle andre, så snart de har brug for hjælp?

Det kan godt være noget, du har lært for længe, længe siden.

Måske har du allerede som barn måttet lære, at det var meget vigtigere at du tog dig af alle andre og holdt øje med, hvordan de havde det.

Måske har du allerede som barn følt, at du var nødt til at have antennerne ude, så du kunne holde øje, passe på og sørge for at gøre det, andre havde behov for.
Og måske har du næsten kunne holde vejret af angst for at komme til at gøre nogen utilfredse, skuffede eller kede af det.

Det er et ansvar, børn desværre let kommer til at påtage sig, når vokser op i familier, hvor de voksne har det svært. For der kan de voksnes problemer og udfordringer komme til at fylde for meget på bekostning af børnenes behov.

Det er et alt for stort og tungt ansvar for et barn at have rollen som den, der skal forebygge eller afværge problemer eller dårlig stemning i familien. At skulle være det barn, de voksne har brug for. Være den der tager sig af de voksnes behov, i stedet for at være fri til at være barnet – være den, de voksne tager sig kærligt af.

Det kan sætte sig som et mønster der fortsætter op gennem voksenlivet. – En indre uro og en ubevidst trang til at holde øje med og tage sig af andres behov. Og en evne til at overse eller udskyde sine egne behov.

Har du lært at gøre alt for at opfylde andres behov, så snart de har brug for hjælp, og undertrykke dine egne følelser og behov?

Så kender du måske også oplevelsen af, at når du endelig selv har brug for hjælp, ja, så er der ingen, der ser det, eller tilbyder deres hjælp.

Og måske er det endda sådan, at nogle af dem, du altid har stået parat til at hjælpe, slet ikke er der, når du har brug for hjælp? Selv når du overvinder dig selv til at bede dem om det?

Hvem vil hjælpe

Det er måske desværre ikke helt tilfældigt. Måske har du især tiltrukket mennesker, der var tilbøjelige til at udnytte din hjælpsomhed?
For din trang til at hjælpe kan godt få dig til at overse, hvornår dine grænser bliver overtrådt. Overse, hvornår det er vigtigt at sige stop.

Det kan godt have været meget svært for dig at mærke, hvornår du bliver udnyttet,  udsuget eller kørt om hjørner med.
Og svært at opdage i tide, at du var ved at blive  indfanget i en ond spiral, som det er virkelig svært at slippe ud af.

Det kan godt være både opslidende og blive farligt

For med din store hjælpsomhed kan du også tiltrække nogle mennesker, som har en tendens til at udnytte andre.

Mennesker, der i virkeligheden kun går efter at få opfyldt deres egne behov. Mennesker, der i virkeligheden langsomt, men sikkert, dræner dig. Mennesker, som kun giver dig noget igen, hvis de vil opnå et eller andet. Mennesker som igen og igen overtræder dine grænser. Mennesker, som det kan være enormt svært at slippe fri af.

Det er både udmattende og nedbrydende at være udsat for mennesker der udnytter andre. Mennesker, der kan få dig til at tvivle på dig selv, og tvivle på, hvad der er op og ned, og hvad der er sandhed eller løgn.
Og det er naturligvis ekstra hårdt hvis det er noget, du bliver udsat for i en tæt relation, som f.eks i din oprindelige familie, i et parforhold eller i tætte venskaber eller arbejdsforhold.

Hvis det er noget, du er udsat for gennem længere tid, kan det desværre give nogle gevaldige sår og skrammer, som langtfra altid heler af sig selv.
De kan fortsætte med at give dig problemer længe – ja, endda i årevis – også efter at du faktisk er sluppet ud af relationen.
Du kan opleve, at du til din store frustration stadig let kan blive aktiveret. At du let kan føle dig magtesløs, blive ked af det eller vred. Og måske endda blive bange for at det er dig, der er noget rivende galt med.

Ville det ikke være fantastisk, hvis du ikke behøvede at have det sådan, hver gang du selv har brug for hjælp?

Kan du forestille dig, hvordan det ville føles ikke at blive usikker, når du trænger til hjælp? Usikker på, om det nu også skulle være nødvendigt for dig at bede om hjælp. Og usikker på, om der findes nogen, der kan have lyst til at hjælpe dig.
Kan du forestille dig, hvor befriende det ville være at slippe den usikkerhed?  så du ikke behøver at tvivle på, om du fortjener at få hjælp. Eller tvivle på, om du nu også har tilstrækkeligt hårdt brug for den?

Tænk, hvis du som det naturligste i verden turde række ud efter hjælpen, når du havde brug for den. Og tro på, at der også er hjælp til dig. Kan du forestille dig den kæmpe lettelse, det ville være, hvis du uden problemer kunne få den hjælp, du har behov for?

Stå ved dig selv

Kan du næsten kun drømme om, hvordan det ville være at få hjælp til at slippe fri at dit gamle mønster? Det gamle – alt for velkendte – mønster med at skulle hjælpe alle andre end dig selv.
Kan du kun drømme om, hvordan det ville være at få hjælp til at sige farvel til det?
Sige farvel, så du kan føle dig fri til at vælge, hvornår du selv vil tilbyde at hjælpe. Vælge frit, hvornår du vil sige ja eller nej, når nogen beder om hjælp.

Lige netop den hjælp har jeg specialiseret mig i at give, så kontakt mig, hvis du ønsker hjælp nu

 

Jeg vil rigtig gerne hjælpe dig

Hjælpe dig med at sætte dig selv fri, så du frit kan vælge, hvornår du vil og ikke vil hjælpe.

Jeg vil gerne lære dig, hvordan du frit kan række ud og få hjælp, uden at føle dig forkert.
Og lære dig, hvordan du kan slippe fri af din automatiske trang til at hjælpe alt og alle.

Når du først har lært det, er det meget lettere for dig at finde indre ro

Ro til at mærke, hvad du vil og ikke vil. Og styrke til at stå ved dig selv.

Måske har du faktisk forsøgt at få hjælp til det mange gange – måske har du prøvet både det ene og det andet. Og måske har det også hjulpet, i hvert fald lidt, og for en tid.
Alligevel står du måske med en følelse af, at du ikke er kommet helt i land, at du stadig mangler den helt rigtige hjælp?

Den hjælp er du så velkommen til at få hos mig!

 

Ring eller send en SMS til mig på + 45 2635 6332 eller send mig en mail på mail@liviudvikling.dk

Kærligst
Lise

Hvis du har lyst, kan du læse mere her:

Om at være træt af at kæmpe

Om at give slip på det, der ikke er godt for dig

Om mig og min baggrund for at kunne hjælpe

Leave a Comment

Få tips til mere balance, livsglæde og energi
Supervision. Lise Jensen. Liv i udvikling

Få inspiration og nemme tips til:

 • balance
 • livsglæde
 • energi

Tak for din tilmelding