fbpx

Inspiration

Heling af chok og traumer

Heling af chok og traumer

Når du rammes af et chok eller et traume, rystes du i din grundvold

Heling af chok og traumer hjælper dig til at genvinde ro og balance både følelsesmæssigt, kropsligt og tankemæssigt.

Heling af chok og traumer kan hjælpe både dig og dine nærmeste. For det kan være meget hårdt og svært at leve med følgerne af uforløste chok og traumer, både for dig og for dem du er tæt på.
Chok og traumer, du ikke er kommet godt over, kan blive ved med ramme dig og give dig problemer. Problemer der opstår, når uforløste chok og traumer gang på gang kaster dig ud i voldsomme følelser og reaktioner.
Følelser du ikke kan styre, og reaktioner som let kan gå ud over både dig selv og dine nærmeste.

Uforløste chok og traumer kan ligge gemt og pludselig kaste dig ud i voldsomme følelser og reaktioner

Det kan være meget ubehageligt at være fanget i følelser, som er alt for voldsomme i forhold til den situation, du reelt befinder dig i. Være fanget i følelser, der tilsyneladende nærmest kommer ud af den blå luft.

Og ofte kommer voldsomheden af følelserne og reaktionerne bag på både dig og dine omgivelser. Det gør de, fordi det ofte er ganske små ting, der kan udløse gamle, overvældende følelser. Små ting, som ikke i sig selv er voldsomme, men alligevel aktiverer hele dit alarmsystem. Små ting, som på en eller anden måde ubevidst minder dig om de gamle chok og traumer.

Det kan f.eks. være en duft, en lyd eller andet, du ubevidst forbinder med de oprindelige voldsomme oplevelser. Og så er du tilbage i den alarmtilstand og  de voldsomme følelser du dengang oplevede. Og du kan komme til at reagere med en tilsvarende voldsomhed.

For når du rammes af et chok eller traume kommer hele din organisme, din krop, din hjerne og dit nervesystem i alarmberedskab. Det er dit oprindelige overlevelsessystem, der automatisk går i gang, for at sætte dig i stand til at beskytte dig selv ved at flygte eller kæmpe, og, hvis det ikke er muligt, stivne, “fryse” eller “forsvinde” psykisk – blive følelsesløs – ikke mærke.

Når du rystes i din grundvold

Der er stor forskel på, hvor let eller svært vi har ved at komme over chok og traumer

Der er stor forskel på, hvad hver enkelt af os opfatter som så voldsomt og truende, at det bliver en traumtisk oplevelse for os. Og der er stor forskel på, hvor stor modstandskraft og evne til at komme helskindet over voldsomme oplevelser, vi har fået opbygget gennem vores liv og opvækst.

Derfor kan vi reagere meget forskelligt. Nogle kan have meget let ved at overvinde følgerne af et chok eller traume, mens andre har uendeligt svært ved at komme godt over det. Det afhænger meget af, hvor god en evne vi har fået udviklet i forhold til heling af chok og traumer.

Jo tidligere i livet vi kommer ud for situationer, hvor vi føler os voldsomt truede og uden den nødvendige omsorg og beskyttelse, jo mindre skal der til, før oplevelsen bliver siddende som et uforløst traume.

Og jo flere gange, eller jo længere tid, vi bliver udsat for traumatiske oplevelser, jo større er risikoen for, at de chok og traumer, vi rammes af, ikke bliver bearbejdet og forløst, men bliver siddende uforløst i os – gemt, men ikke glemt, i kroppen og nervesystemet – for kroppen husker.

Uforløste chok og traumer kan forløses med blid heling

Så få hjælp, hvis du igen og igen bliver overvældet af voldsomme følelser eller reaktioner.

Få hjælp, så følgerne af gamle chok og traumer ikke ødelægger alt for meget.

Få hjælp, så de ikke skal blive ved med at ramme dig og ødelægge alt for meget, både for dig og for dine kære.

Få hjælp, så du ikke bliver ved med at løbe ind i de samme problemer.

Blid heling af chok og traumer med traumebehandling være til uvurderlig hjælp.

Uforløste chok og traumer

Uforløste chok og traumer kan ramme både dig og dine nærmeste hårdt

Uforløste chok og traumer, kan blive ved og ved med at kaste dig ud i voldsomme følelser, hver gang der er det mindste, der kan minde om den oprindelige traumatiske oplevelse.

Det kan være en ganske lille ting, der udløser traume-energien igen, f.eks. en lyd eller en lugt, som du ikke umiddelbart forbinder med det, du har været udsat for.

Hver gang det sker, går hele dit alarmsystem i gang, og det kan det bl.a. gå ud over:

  • dit energiniveau
  • din hukommelse
  • din koncentrationsevne
  • din evne til empati
  • din evne til nærvær og nærhed
  • forholdet til dine omgivelser

Når dit alarmsystem pludselig bliver aktiveret kan du f.eks. opleve, at du bliver meget anspændt, ramt af voldsom vrede eller angst, eller du kan “fryse”, stivne eller “forsvinde”, føle dig helt alene i verden, og have meget svært ved at mærke dig selv eller din krop.

Det kan altsammen ske helt ubevidst, så både du, og måske dine nærmeste eller andre omkring dig, bagefter står tilbage med en underlig følelse, og en undren over, hvad det lige var, der skete?

Heldigvis kan du få hjælp til heling af chok og traumer

traumebehandling hjælper jeg dig med blid heling af de chok og traumer, du har været udsat for. Du får hjælp til at slippe den traumeenergi, du ellers kan blive ved med at blive ramt af og lide under, når du har været udsat for alt for overvældende situationer og følelser.

Heling af traumer

Når du får heling af chok og traumer hjælper det også dine nærmeste

Den lettelse og frihed det giver, når du med traumebehandling slipper fri af chok og traumer, kan brede sig som ringe i vandet til alle dine relationer, og specielt i forhold til dem, du er meget tæt på.

Det kan være en stor belastning for et parforhold, når en af parterne  – eller begge – har svære uforløste chok eller traumer med i bagagen.

Når voldsomme følelser og reaktioner pludselig rammer og skaber problemer og konflikter, igen og igen.

Når de samme konflikter og skænderier gentager sig gang på gang, kan det være svært at blive ved at tro på kærligheden. Svært at bevare troen på, og håbet om at forholdet kan lykkes.

Derfor heling af chok og traumer være en kæmpegave til dig selv og til dit parforhold.

Når forældre får hjælp til heling af uforløste chok og traumer med blid traumebehandling, er det også en stor lettelse for børnene

Børn er meget følsomme og vældig påvirkelige af, hvordan mor og far har det.

Det lille barn mærker, spejler og sanser alle følelser i de mennesker, det er i tæt kontakt med. Samtidig er det helt afhængigt af hjælp. Hjælp til at lære at klare og rumme de stærke følelser, det selv oplever.

Derfor har det en meget helende virkning for børn, når deres mor eller far endelig får hjælp til deres uforløste chok og traumer.

Det kan være svært for forældre at rumme deres barns voldsomme følelser. Og det kan især være svært for forældre, der selv bærer på uforløste chok og traumer. Svært, hvis de selv gang på gang bliver oversvømmet af følelser fra chok og traumer, der ikke er helet.

Når forældrene får den rigtige hjælp, genfinder de ligevægt og ro og får overskud og ny energi. Det giver dem ro og styrke til at kunne rumme deres barns følelser. Og viden, så de blidt kan hjælpe barnet til selv at kunne rumme stærke følelser.

Pas på dem, der står dig nær

Pas godt på dig selv og dem der står dig nær, og kontakt mig,
hvis du ønsker hjælp.

Kærligst 
Lise

Vil du gerne have inspiration til mere Livsglæde, Harmoni og Energi?

 – Så tilmeld dig mit Nyhedsbrev her

Her kan du læse mere om:

traumebehandling
Kroppen husker
Parforhold i krise
Om mig
Min baggrund som kropsterapeut

Leave a Comment

Få tips til mere balance, livsglæde og energi
Supervision. Lise Jensen. Liv i udvikling

Få inspiration og nemme tips til:

  • balance
  • livsglæde
  • energi

Tak for din tilmelding